Welcome To Talentnetwork

Gia nhập mạng lưới nhân tài Duy Tân

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN - LIÊN KẾT

Chương trình tham quan là một hoạt động trong chuỗi chương trình Học Kỳ Doanh Nghiệp tại Công ty Nhựa Duy Tân dành cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trong ngoài nước và học sinh PTTH.
Thông qua hoạt động này, Duy Tân mong muốn tạo điều kiện cho các bạn tích lũy thêm những trải nghiệm thực tế và trực quan nhất về môi trường, cách thức hoạt động của một doanh nghiệp sản xuất như:

  • Tham quan các máy móc thiết bị hiện đại
  • Quy trình sản xuất sản phẩm nhựa/ khuôn mẫu
  • Tìm hiểu hệ thống quản lý chất lượng của Duy Tân
  • Cơ hội gặp gỡ, giao lưu với CBNV đang làm việc tại Duy Tân

Duy Tân cũng đã liên kết với các khoa, trường Đại Học tổ chức các hội thảo chuyên ngành, các buổi chia sẻ về nghề nghiệp, kỹ năng... mang đến cho Sinh viên nhiều cơ hội học tập và bổ sung kiến thức thực tiễn hỗ trợ cho hành trang nghề nghiệp sau khi ra trường.

Các chương trình cũng sẽ gợi mở những cơ hội thực tập và chương trình tuyển dụng hấp dẫn hằng năm chào đón các bạn trẻ tham gia vào đội ngũ nhân sự của Duy Tân.

______________________________________________________________

Tin liên quan

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.