Welcome To Talentnetwork

Gia nhập mạng lưới nhân tài Duy Tân

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên Viên Đào Tạo - HCMC

Job Benefit

 • Laptop
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

Mục đích công việc

 • Tổ chức các hoạt động đào tạo tại công ty.
 • Thực thi chính sách đào tạo.
 • Đảm bảo các khóa đào tạo được cung cấp đúng đối tượng và đầy đủ theo quy định công ty.

Nhiệm vụ

 • Biên soạn, xây dựng giáo trình đào tạo kỹ năng mềm và trực tiếp đứng một số lớp; Đồng thời, có thể đứng trực tiếp chương trình đào tạo hội nhập cho CBNV mới (nếu có)
 • Phối hợp, tổ chức hoạt động đào tạo trong và ngoài công ty theo đúng kế hoạch được phê duyệt và chính sách đào tạo của công ty.
 • Thực hiện phân tích nhu cầu đào tạo, lập kế hoạch đào tạo hàng năm đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ cho CBNV công ty và đảm bảo đúng đối tượng.
 • Theo dõi đánh giá, tổ chức đo lường kết quả sau đào tạo đảm bảo hoạt động đào tạo hiệu quả.
 • Tham gia lập và đề xuất ngân sách đào tạo năm, kiểm soát ngân sách đào tạo trong hạn ngạch được phê duyệt.
 • Tham gia xây dựng các chuẩn đào tạo cho các cấp bậc chức vụ sao cho phù hợp và đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty. 
 • Hướng dẫn thực hiện thủ tục, hồ sơ đào tạo, cam kết đào tạo,... theo chính sách đào tạo công ty.
 • Thực hiện các công việc được ủy quyền hoặc liên quan khác được cấp trên giao.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực, sư phạm, quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan khác.
 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong công tác đào tạo tại doanh nghiệp.
 • Kỹ năng huấn luyện đào tạo
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng Quản lý Thời gian
 • Kỹ năng làm việc nhóm

Similar Jobs

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng ( Thời vụ 7 tháng)

Salary: Competitive
Yesterday
Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng ( Thời vụ 7 tháng)
New

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng ( Thời vụ 7 tháng)

Salary: Competitive
Posted 10 days ago
Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng ( Thời vụ 7 tháng)

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.