Welcome To Talentnetwork

Gia nhập mạng lưới nhân tài Duy Tân

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên Viên Kế Toán Tài Chính

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Rà soát thông tin báo cáo tài chính, các chính sách thuế để thông tin cập nhật đến các Kế toán trưởng cho Duy Tân Group.
 • Cung cấp thông tin tài chính cho bên trong và bên ngoài khi có yêu cầu.
 • Phối hợp với Kế Toán viên về việc kiểm soát thông tin giao dịch nội bộ với các bên liên quan về vay mượn, mua bán tài sản cố cồ định, hàng hóa…
 • Kiểm soát giao dịch giữa các công ty thành viên thuộc Duy Tân Group.
 • Hợp nhất Báo cáo tài chính của Duy Tân Group.
 • Cập nhật kịp thời các Báo cáo số liệu kế toán tài chính  phụ trách lên Báo cáo BI.
 • Cung cấp và giải trình các số liệu cho Ngân hàng, nhà đầu tư.
 • Kiểm soát tính nhất quán và tuân thủ về hạch toán của các công ty thành viên thuộc Duy Tân Group.
 • Kiểm soát tuân thủ thuế của các công ty thành viên thuộc Duy Tân Group.
 • Soạn thảo và phổ biến các chính sách, quy định chung của tài chính kế toán cho các công ty thành viên thuộc Duy Tân Group......​

Job Requirement

Nam/ Nữ

Tốt nghiệp các chuyên ngành kế toán và các chuyên ngành liên quan khác

Ưu tiên ứng viên từng làm việc tại các công ty lớn có nhiều công ty thành viên, chi nhánh mảng sản xuất.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 2 năm trở lên tư vấn thuế và hợp nhất báo cáo tài chính 

Kỹ năng tổng hợp và phân tích báo cáo

Sử dụng phần mềm SAP

Tiếng anh sử dụng cho công việc

 

Similar Jobs

Chuyên Viên Kế Toán Quản Trị

Salary: Negotiable
Posted 15 days ago
Chuyên Viên Kế Toán Quản Trị

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.