Welcome To Talentnetwork

Gia nhập mạng lưới nhân tài Duy Tân

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân viên ISO

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Vận hành hệ thống ISO Lưu trưc cập nhật và sửa đổi tài liệu ISO Thực hiện công tác đánh giá nội bộ và tiếp đoàn đánh giá bên ngoài Một số công việc khác theo yêu cầu bộ phận

Job Requirement

Nắm vững tiêu chuẩn ISO 9001, 14001, 45001 Thành thảo tin học văn phòng Năng động sáng tạo, giao tiếp tốt Có khả năng độc lập tác chiến Chịu được áp lực công việc

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.