Welcome To Talentnetwork

Gia nhập mạng lưới nhân tài Duy Tân

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân viên KCS

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1. Kiểm tra và đánh giá chi tiết gia công, mẫu sản phẩm theo đúng yêu cầu bản vẽ và các quy định khác theo đúng kế hoạch được giao.

2.Kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào theo đúng tiêu chuẩn nhà cung cấp cam kết.

3. Hiệu chuẩn thiết bị đo.

4. Kiểm soát & lưu trữ hồ sơ đo kiểm chi tiết và hồ sơ hiệu chuẩn.

5. Quản lý các thiết bị được giao.

Job Requirement

1. Tốt nghiệp cao đẳng hoặc trung cấp chuyên ngành cơ khí chế tạo hoặc cắt gọt kim loại.

2. Biết sử dụng được các dụng cụ đo 

3. Biết cách đọc & hiểu bản vẽ về kỹ thuật.

4. Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật cơ khí.

5. Cẩn thận, tỉ mỉ & chấp nhận làm việc theo ca sản xuất

- > Sinh viên mới tốt nghiệp sẽ được hướng dẫn, đào tạo.

Similar Jobs

Nhân Viên Kỹ Thuật Dự Án

Salary: Negotiable
Posted 21 days ago
Nhân Viên Kỹ Thuật Dự Án

Nhân Viên Kỹ Thuật

Salary: Negotiable
Posted 50 days ago
Nhân Viên Kỹ Thuật

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.