Welcome To Talentnetwork

Gia nhập mạng lưới nhân tài Duy Tân

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân Viên Kế Hoạch Vật Tư

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • - Lập kế hoạch sản xuất  cho Xưởng theo nhu cầu khách hàng, cân đối, bố trí máy, triển khai sản xuất
 • - Tổ chức kiểm soát hàng tồn kho hàng tuần, đảm bảo trong định mức tồn kho
 • - Tổ chức kiểm soát sản xuất hàng ngày, đảm bảo đúng kế hoạch, đúng lịch giao theo yêu cầu khách hàng
 • - Xác nhận lịch giao hàng cho Xưởng và cho khách hàng
 • - Báo cáo KPI hàng tuần và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
 • - Lưu trữ hồ sơ, chứng từ, hóa đơn,...

Job Requirement

 • - Tốt nghiệp đại học các ngành liên quan (Quản lý công nghiệp, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp;…);
 • - Ưu tiên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí nhân viên kế hoạch;
 • - Kỹ năng Excel tốt
 • - Kỹ năng phân tích số liệu; giải quyết vấn đề;
 • - Kỹ năng giao tiếp; làm việc nhóm; báo cáo, thuyết trình 
 • - Cẩn thận, tỉ mỉ

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.