Welcome To Talentnetwork

Gia nhập mạng lưới nhân tài Duy Tân

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Quản Lý Trực Đêm

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Kiểm tra việc chấp hành qui định/nội qui công ty của toàn bộ CB-NV trong ca trực (bao gồm sản xuất, kỹ thuật, KCS, Kho & bảo vệ).
 • Hướng dẫn cho nhân viên mới & cũ thực hiện nghiêm túc các nội quy kỷ luật lao động, các quy định ATLĐ, PCCC & an toàn vệ sinh thực phẩm, hướng dẫn đào tạo nhân viên mới hội nhập với môi trường sản xuất & nhận biết các khuyết tật sản phẩm…
 • Đảm bảo sản xuất đúng lệnh sản xuất để đạt OTIF sản lượng và thời gian.
 • Phân tích rủi ro trong quá trình sản xuất, đề xuất các biện pháp khắc phục phòng ngừa để đảm bảo tiến độ sản xuất đáp ứng kế hoạch sản lượng, tăng năng suất, giảm hao hụt và nâng cao chất lượng sản phẩm của phân xưởng.
 • Chịu trách nhiệm về tình hình nhân sự, máy móc thiết bị khuôn mẫu, nguyên phụ liệu, mặt bằng nhà xưởng (5S) và giao nhận hàng hóa trong quá trình sản xuất.
 • Giải quyết triệt để các xung đột, mâu thuẫn nội bộ, tạo lập tinh thần đồng đội, hợp tác phối hợp tốt giữa các thành viên trong ca và duy trì, ổn định nhân sự, để chủ động, đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty.
 • Tổ chức thực hiện sản xuất đảm bảo năng suất, giảm hao hụt và ổn định chất lượng theo đúng mục tiêu của phân xưởng.
 • Kiểm tra việc cập nhật đầy đủ và chính xác các bảng thông tin: Lệnh sản xuất, Hướng dẫn kiểm tra chất lượng sản phẩm, hướng dẫn sản xuất, Báo cáo sản xuất, Bảng năng suất-phế 2 giờ, checklist nghiêm ngặt….
 • Phối hợp với quản lý, các bộ phận khác xử lý nhanh các sự cố phát sinh về khuôn, máy, nguyên liệu ảnh hưởng đến năng suất, tiến độ giao hàng và chất lượng sản phẩm trong quá trình, chủ động đề xuất giải pháp hợp lý.
 • Kiểm soát và giám sát chặt chẽ số lượng và chất lượng các sản phẩm xuất khẩu và nghiêm ngặt. Đảm bảo đáp ứng đúng lịch giao hàng.
 • Kiểm soát các định mức sản xuất : vật tư, nguyên liệu, bao bì,…
 • Chủ động xử lý sự không phù hợp, khiếu nại khách hàng liên quan đến chất lượng sản phẩm và công tác kiểm đếm, thực hiện các biện pháp khắc phục- phòng ngừa sự tái diễn ở trong ca.
 • Xử lý nhân viên vi phạm trong ca trực.
 • Tham gia đầy đủ các cuộc họp, các khóa huấn luyện, đào tạo do Công ty và xưởng tổ chức.
 • Tham mưu cho QĐ Xưởng về việc đề xuất khen thưởng, kỷ luật nhân viên.
 • Báo cáo kết quả năng suất, hao hụt, chất lượng và tình trạng máy móc thiết bị của ca phụ trách về Quản đốc xưởng & GĐNM.
 • Tổng hợp báo cáo tiến độ sản xuất, tình hình đáp ứng lịch giao hàng, chất lượng sản phẩm, phế, lỗi vi phạm hằng tuần, các đề xuất, khó khăn cần giải quyết.
 • Báo cáo tình hình kiểm soát trang thiết bị, dụng cụ phụ kiện đáp ứng sản xuất, an toàn vệ sinh lao động.
 • Tổng hợp các lỗi không phù hợp đưa ra hướng khắc phục.
 • Đánh giá thưởng năng suất, chất lượng, và chuyên cần cho nhân viên trong ca phụ trách.
 • Rà soát và lập kế hoạch hành động cải thiện KPIs.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng hoặc Trung cấp chuyên ngành liên quan đến sản xuất.
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm quản lý xưởng sản xuất.
 • Kinh nghiệm quản lý  sản xuất, quản lý nhân sự
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Hiểu biết về kiểm soát: nhân sự, tiến độ, phế, máy móc
 • Kỹ năng giao tiếp, báo cáo
 • Khẳ năng chịu áp lực
 • Đồng ý đi ca đêm
 • Ưu tiên có kinh nghiệm ngành nhựa  

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.