Welcome To Talentnetwork

Gia nhập mạng lưới nhân tài Duy Tân

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Team Lead - SAP FICO ( Trưởng tư vấn nghiệp vụ ERP)

Job Benefit

 • Laptop
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Đảm bảo vận hành ổn định, hiệu quả phân hệ đang đảm nhận của Duy Tân và các công ty thành viên.
 • Tham gia triển khai SAP cho các công ty thành viên theo yêu cầu công ty.
 • Phát triển các báo cáo quản trị.
 • Xây dựng, triển khai và kiểm tra các chính sách và quy trình liên quan đến phân hệ đang đảm nhận.
 • Đào tạo người dùng trong phân hệ đang đảm nhận.
 • Nghiên cứu, tư vấn các giải pháp công nghệ và cải tiến SAP.
 • Thu hút, quản lý và tổ chức đào tạo đội ngũ nhân sự để có phẩm chất xuất sắc và phát triển lực lượng kế thừa cho công ty.
 • Thực hiện các công việc liên quan khác do cấp trên giao.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Công Nghệ Thông Tin hoặc các chuyên ngành liên quan tùy theo phân hệ của SAP.
 • Ít nhất từ 5 năm kinh nghiệm tư vấn triển khai và vận hành hệ thống SAP: phân hệ FICO.
 • Mức lương hấp dẫn.
 • Tiếng Anh: giao tiếp tốt để làm việc với người nước ngoài.
 • Kỹ năng tạo động lực
 • Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và quản trị rủi ro.
 • Kỹ năng đàm phán, thương lượng.
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và trình bày.
 • Kỹ năng đào tạo, huấn luyện
 • Chịu được áp lực công việc cao, luôn có tư duy nghiên cứu đổi mới, sáng tạo.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.